Allt fler vill cykla

Allt fler vill cykla

????????????????????????????????????????Visst finns det fördelar med att röra sig inne i storstäder med cykel istället för bil – det blir både mer miljövänligt och ger personen som cyklar bättre hälsa!

I Stockholm blir det allt trängre på cykelbanorna skriver DN och menar att det i dagsläget saknas omkring 14 000 cykelparkeringar och att fler cykelparkeringshus likt det som sedan 2012 finns vid Älvsjö station. Det parkeringsgaraget har plats för 350 cyklar och parkeringen är helt gratis samt är oftast fullt då hängivna cyklister cyklar i ur och skur till och från pendeltågsstationen. I en intervju med cyklisterna är det många som menar att övervakningskamerorna som finns i garaget gör att det både känns säkrare och tryggare att ställa sin cykel just här istället för på annan plats. Så kanske borde Stockholm stad satsa på att beställa fler av Cykelboxens cykelställ att placera ut även i innerstaden?

Att cykla i stan

I Stockholm har cyklister och resenärer i kollektivrafiken betraktats som två olika saker när de egentligen är och bör vara precis samma sak. Dock skriver tidningen LT i en artikel att en förändring i attityden kring cyklister är rådande då både röda, gröna och blå politiker har öppnat upp att man in framtiden ska kunna resa kollektivt med sin cykel. Idag är det bara möjligt vissa tider och under restriktiva former på Roslagsbanan och Pendeltågen, men inte i tunnelbanan, vilket nu ska slopas. Stockholms stad rapporteras nämligen ha förhandlat fram en lösning som gör att 2017 kommer nya tunnelbanevagnar med plats för cykel att börja rulla på Röda linjen mellan Norsborg och Ropsten samt mellan Fruängen och Mörby centrum.